cách kiểm tra độ chịu nước sàn gỗ

Làm sao kiểm tra khả năng chịu nước của sàn gỗ công nghiệp?

Vì vậy, những loại sàn gỗ có hèm khóa chắc chắn cùng với sáp nến chống nước và miếng xốp lát nền trước khi lát