Áp dụng thuế tự vệ nhập khẩu mới với thép dài và phôi thép

Các mặt hàng phôi thép thuộc các mã 7207.11.00; 7207.20.99; 7224.90.00; 7207.19.00; 7207.20.29 sẽ chịu tự vệ là 21,3%.

Bộ Công thương đã ban hành thông báo quy định mức mới đối với các mặt hàng phôi thép và kể từ ngày 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018.
thuế tự vệ

Cụ thể, các mặt hàng thép dài có mã 7213.10.00; 721420.41; 7214.20.31; 7227.90.00; 9811.00.00; 7228.30.10 sẽ chịu thuế tự vệ là 13,9%.

Các mặt hàng phôi thép thuộc các mã 7207.11.00; 7207.20.99; 7224.90.00; 7207.19.00; 7207.20.29 sẽ chịu thuế tự vệ là 21,3%.

Trước đó, theo Quyết định 2968/QĐ-BCT, mức thuế tự vệ đối với phôi thép áp dụng từ ngày 18/7/2016 đến ngày 21/3/2017 là 23,3% và với thép dài là 15,4%.

Mức thuế tự vệ mới này được xem là cơ hội để các doanh nghiệp thép trong nước phát huy năng lực sản xuất kinh doanh của mình.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *